Długotrwale pracujący

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
O Projekcie Zakres Beneficjenci Kontakt Formularz Linki Dokumenty do pobrania
O projekcie

„Długotrwale pracujący” to projekt doradczo-szkoleniowy realizowany przez BCO Biuro Doradztwa Biznesowego mający na celu aktywizację zawodową i społeczną 30 osób (17 kobiet i 13 mężczyzn) długotrwale bezrobotnych zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego.

Projekt „Długotrwale pracujący” realizowany jest w okresie 01.08.2012 – 31.08.2013.

Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”. Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

W ramach projektu zapewniamy:
 • materiały piśmiennicze,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek,
 • ciepły posiłek,
 • ubezpieczenie,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • badania lekarskie,
 • szkolenia zawodowe podzielone na 3 grupy tematyczne (magazynier z obsługą wózka widłowego, przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej) – zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 • półroczne staże zawodowe,
 • stypendium stażowe w okresie odbywania stażu,
 • możliwość uzyskania zatrudnienia dla 30% uczestników.

Uczestnicy projektu otrzymają Certyfikaty ukończenia szkoleń. Szkolenia zawodowe (dla kursów: magazynier z obsługą wózka widłowego oraz przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B) zakończą się egzaminami zewnętrznymi – odpowiednio egzaminem UDT oraz egzaminem na prawo jazdy.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY